Na tej stronie umieszczono kody JavaScript.
Skrypt możesz uruchomić używając nowszej wersji przeglądarki.
Miłego Dnia.
   
     

Aktualnoci  | Klub Feniks  | Zarzd  | Linki  | Kontakt   | Galeria   | Strzelnica   |
Treningi   | Kalendarz imprez   | Komunikaty   | Rekordy   | Medale   | Regulamin   | Zapisy do Klubu

Napisz maila!   

O Klubie Feniks

      Klub Strzelecki "Feniks" Twardogóra powstał 12.02.2005 r. W zebraniu założycielskim, które zadecydowało o powstaniu klubu, uczestniczyło 15 osób. Byli to:

Ryszard Babula
Krzysztof Baran
Grzegorz Berkowski
Piotr Berkowski
Marek Bernacki
Romuald Froński
Marek Knap
Zbigniew Krzywański
Adam Nowicki
Marcin Pawlik
Paweł Pawlik
Liviu Pecican
Adam Przybył
Bronisław Sobiś
Grzegorz Trojanowicz.Głównymi celami Klubu są:
• Rozwój i upowszechnianie strzelectwa.
• Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
• Nauka strzelania.
• Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym oraz działaniach
popularyzujących strzelectwo.
• Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu.
• Szkolenie wysokokwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów.

Klub realizuje swoje cele poprzez między innymi:
• Organizowanie szkoleń i treningów dzieci i młodzieży.
• Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.
• Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie:
bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej lub instruktorskiej, właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.

Klub posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne .
Godłem Klubu jest ptak Feniks.
Barwami Klubu są kolory: żółto-czerwono-niebieski.

Członkami Klubu mogą być: Osoby fizyczne (obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, wśród nich: osoby pełnoletnie - mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby małoletnie - za zgodą przedstawicieli ustawowych) lub osoby prawne (jako Członkowie wspierający).

29.06.2005 r. klub uzyskał licencję PZSS.

KS "Feniks" Twardogóra zrzeszony jest w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego a od 29 czerwca 2005 roku posiada licencję PZSS uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie strzelań: Pistolet, Karabin, Strzelba.

Przyjęcia do Klubu

      Nasz klub umożliwia wszystkim chętnym czynne uprawianie strzelectwa. Zarówno dorośli jak i młodzież mogą zostać członkami klubu. W tym celu po zapoznaniu się ze
Statutem Klubu,
Regulaminem Strzelnicy
oraz
Ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie
należy złożyć wypełniony

wniosek o przyjęcie do klubu
.

Niepełnoletnia młodzież w wieku 12 - 18 lat, może zostać przyjęta do klubu po uprzednim pisemnym przedłożeniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
Szczegóły w zakładce Zapisy do Klubu

____________________________________________________________________Góra strony.

Feniks Twardogóra